Полезна информация

При заявка за транспортна услуга съобразете следното :

  1. Определете дата и час.
  2. Добре е да направите списък на вaшите вещи, които ще се пренасят. Списъкът ще ви помогне да подредите вашите вещи, по-лесно и бързо, а за нас ще бъде по-лесно да организираме товаренето, при което ще спестим време и излишни разходи.
  3. Набавете си всички необходими опаковачни материали за опаковане и преместване на багажа (кашони, чували, стреч фолио и др.)
  4. Надпишете всеки кашон, пакет, чувал ….
  5. Чупливите предмети опаковайте отделно и ги означете ясно !
  6. Вещите от първа необходимост, опаковайте отделно, за да ви бъдат под ръка
  7. Не опаковайте запалими вещества.
  8. Предупредете съседите, че ще използвате продължително асансьора и стълбището.
  9. Осигурете лесен достъп на камиона/буса до местата, където трябва да се товари и разтоварва багажа.
  10. Демонтирайте рафтовете.  Залепете вратичките и чекмеджетата.